Theaterwerkplaats Kazou voor jongeren met autisme en passie voor theater!

Vrienden

Een theaterwerkplaats als Kazou kan niet zonder vrienden.

 

Vindt u ook ...

dat iedereen talenten heeft?

dat talent gezien mag worden en dat we daar allemaal plezier aan kunnen beleven?

dat jongeren met autisme de kans moeten krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen?

dat Theaterwerkplaats Kazou de kans moet krijgen om talent een podium te bieden?

dat de voorstellingen van Kazou bijdragen aan de integratie van mensen met autisme in de samenleving?

dat de voorstellingen van Kazou garant staan voor een bijzondere ervaring en een gezellig avondje uit?

                                  ... dan nodigen we u van harte uit om ons te ondersteunen!

 

 

Uw bijdrage

Een theaterwerkplaats als Kazou kan niet zonder vrienden. Elke bijdrage groot of klein is welkom, het kan een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage zijn. Als tegenprestatie houden we u op de hoogte van onze activiteiten en wij nodigen u als gast uit bij premières.

We zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL77 RABO 03 34 57 66 95 t.n.v. Stg Theaterwerkplaats Kazou onder vermelding van 'Financiële bijdrage Kazou van een vriend'. Hartelijk dank voor uw steun.