LEER- EN WERKPLAATS
VOOR MENSEN MET AUTISME EN PASSIE VOOR THEATER

KAZOU en het CORONA VIRUS

KAZOU en het CORONA VIRUS

Ook wij houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM en de adviezen van de overheid.

Dit betekent dat we onze activiteiten in ieder geval tot 28 april als volgt hebben aangepast:

We beperken de lessen en de dagbesteding in de werkplaats zoveel als mogelijk. Voor individuele fysieke begeleiding zijn er in overleg wel mogelijkheden.

De lessen en de dagbesteding die normaal overdag plaatsvinden worden nu online aangeboden. Cliënten worden op vaste tijden door een vaste begeleider gebeld. De lessen zijn zowel individueel als in kleine groepjes.

Online wordt lesstof behandeld, opdrachten toegelicht en indien van toepassing online uitgevoerd of later door de cliënt online aangeleverd. Er is ook gelegenheid voor het bespreken van problemen of knelpunten en het delen van ervaringen. Er zijn ook groepsbijeenkomsten online om het onderlinge contact tussen cliënten en het team begeleiders en docenten in stand te houden en te bevorderen.

De lessen van de dinsdagavond en de donderdagavond worden vanaf 6 april ook online gegeven.

Op deze manier houden we contact met alle cliënten zodat er structuur is en de dagen zoveel mogelijk gevuld zijn met zinvolle dingen.

 

Aanmelden als nieuwe cliënt kan natuurlijk altijd! We nemen dan t.z.t. contact op om een aparte afspraak te maken.

Stuur een mail of bel ons: info@theaterwerkplaatskazou.nl of 06 52 78 16 74